MOODİVA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. Giriş
 2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır.), Moodiva tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart, koşulları, uygulama ve web sitesinin kullanılması kurallarını düzenlemektedir.
 3. Kullanıcı uygulama ve/veya web sitesi aracılığıyla Moodiva sistemindeki hizmetlerden faydalanmak suretiyle işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. İşbu Sözleşme ile Kullanıcı, Moodiva’nın sunduğu aracılık hizmeti ile Kullanıcı tarafından Üye İşveren’le arasındaki iş ilişkisinden doğan alacaklarının hiçbir surette tarafı olmadığı konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğini kabul eder.
 5. Moodiva kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan Kullanıcılar ve Üye İşyerleri arasındaki prim ilişkisini düzenleme, Moodiva Krediler’in tanımlanması ve kullanımı, Moodiva İşyerleri’ndeki ayrıcalık, kampanya ve indirimlerden yararlanma ve buna benzer sair hizmetler sunar.
 6. Tamamen kendi takdir yetkisi içerisinde ve tek taraflı biçimde Moodiva tarafından, zaman zaman web sitesinde ve/veya uygulamada yayımlanabilecek güncelleştirmeler bu Sözleşme kapsamındadır.
 7. Moodiva, herhangi bir değişikliğin gerçekleştirilmesi durumunda güncel şartları aynı bölüm altında güncel tarih ile uygulama ve web sitesinde yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, uygulama ve web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sözkonusu andan itibaren tüm kullanıcılar yeni şartlara tabii olacaktır.
 8. Kullanıcı Bilgileri ve Kişisel Veriler
 9. Moodiva Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Çerçevesinde Bilgilendirme, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcı, kendisine ait üyelik bilgileri, lokasyonu, e-postası dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte ve taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi Kullanıcı ile Moodiva arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.
 10. Kullanıcı, Moodiva’yı ziyaret ettiği süre boyunca, ‘’cookie’’ olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verilerini bilgisayarınızda konumlandırabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgileri içermez. Bu nevi kişisel bilgileri içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı Moodiva’ya bağlantısında tekrar tanımak için kullanılabilir.
 11. Moodiva’nın Kullanımı
 12. Moodiva, Üye İşveren ile Kullanıcı arasındaki prim ilişkisinin tesisinde ve uygulanmasında aracılık hizmeti sunan bir şirkete bağlılık platformudur. Üye İşveren’in Moodiva aracılığıyla Kullanıcılar’ın hesaplarına tanımladığı aylık prim niteliğindeki Moodiva Kredileri ile Kullanıcılar münhasıran Moodiva İşyerleri’nde geçerli olmak üzere kampanya, indirim ve fırsatlardan yararlanabilmektedir.
 13. Kullanıcı, Üye İşveren’in talimatıyla hesabına tanımlanan Moodiva Kredileri haricinde ilgili zaman dilimi içerisinde Üye İşveren’den herhangi bir prim/ödül talebinde bulunamayacağı hususunda açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 14. Kullanıcı, Moodiva’nın aracılık hizmetiyle hak kazandığı Moodiva Kredileri’ni yalnızca Moodiva ile bu ödül puanlarının kullanımı ve geçerliliği hakkında anlaşması bulunan Moodiva İşyerleri’nde ve sadece belirtilen kampanya, indirim, fırsat ve ayrıcalıklar için kullanabilir. Moodiva hizmeti altında sunulan bu işlemler için Moodiva Kredileri dışında para, kıymetli evrak, sanal para ve muadili başkaca bir ödeme aracı kullanılamayacaktır.
 15. Moodiva’ya bağlandığınız cihazın çalınması, kaybedilmesi ya da başka bir biçimde ziyanı halinde, Moodiva’ya bu konuda bildirimde bulunarak sistemdeki bilgilerin silinmesi talep edilmedikçe üçüncü şahıslar Uygulama vasıtasıyla Moodiva Kredileri kullanarak işlemler için ödeme yapabilirler. Bu gibi menfi bir durumdan Moodiva sorumlu tutulamayacaktır.
 16. Moodiva’nın sunduğu prim aracılığı hizmeti ile hiçbir surette Üye İşveren ile müşterek bir işyeri uygulamasının meydana getirildiği şeklinde yorumlanamaz. Üye İşveren işbu Sözleşme hükümlerine uygun biçimde Moodiva’dan aldığı hizmeti Kullanıcılar’a etkili olacak biçimde sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

 

 1. Moodiva Kredi Kullanım, Kazanım ve İptal Esasları
 2. Moodiva Kredi, Üye İşveren’in Kullanıcılar ile iş ilişkisinden kaynaklanan primlerin Türk Lirası değeri karşılığının her bir Kullanıcı için Moodiva sistemine tanımlanması yoluyla oluşturulan ödül puanlarının adıdır. Moodiva Kredi kazanım, kullanım ve iptal işlemleri işbu Sözleşme’de belirtilen esasların yanı sıra, ilgili oldukları ölçüde Moodiva İşyerleri’nin üyelik/satış/mesafeli satış sözleşmesi hükümlerine tabidir.
 3. Moodiva Kredileri yalnızca Üye İşveren tarafından Kullanıcılar’a verilmesi kararlaştırılan prim ölçüsünde Moodiva’ya verilen talimat doğrultusunda Kullanıcılar’ın hesabına tanımlanacak ve kazanılan tüm Moodiva Kredileri yine Moodiva İşyerleri’nde belirtilen kampanya, fırsat, ayrıcalık ve indirimler için kullanabileceklerdir.
 4. Moodiva, Üye İşveren ile Kullanıcı arasındaki prim ilişkisinin tesisinde ve uygulanmasında aracılık hizmeti sunan bir şirkete bağlılık platformudur. Moodiva bu hizmet kapsamında yalnızca Üye İşveren tarafından oluşturulan talimata uygun biçimde, Üye İşveren tarafından belirlenen Kullanıcılar için ve gösterilen miktarda Moodiva Kredi’yi tanımlamakla yükümlüdür.
 5. Moodiva’nın, Moodiva Krediler’in tanımlanmasında hesaplardaki değerlerin Üye İşveren tarafından verilen talimattaki değere uygunluğunu denetlemek dışında bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6. Moodiva Kredi kullanım koşulları her kampanya ve indirim için ilgili Moodiva İşyeri, süre, ürün, model, tür, cins, beden, miktar, alışveriş tutarı ve/veya ilgili satış noktası itibari ile tespit edilir. Kural olarak 1 (bir) Moodiva Kredi, kazanım ve kullanımı itibariyle 1 (bir) Türk Lirası değerindedir.
 7. Tanımlanan Moodiva Krediler, ürün türü, ilgili Moodiva İşyeri, kampanyanın mahiyeti ve/veya ürün alış bedeli yahut toplam alışveriş bedeli itibari ile belirlenen bir sürenin geçmesini takiben sistem tarafından belli bir zamanda otomatik olarak yüklenerek yine Moodiva tarafından belirlenen zamandan itibaren Moodiva İşyerleri'nin belirli mağazalarında ve/veya Moodiva Araçları’nda ilgili kampanya koşulları dahilinde kullanılabilir.
 8. Moodiva veya Moodiva İşyerleri nezdindeki kayıtlarda şüpheli veya riskli kazanım ya da kullanıma işaret eden durumlarda, güvenlik amacı ile, Moodiva Kredi tanımlanması işlemi bu husustaki inceleme tamamlanıncaya kadar ertelenebilir veya tanımlanmış Moodiva Kredilerin kullanımı yine inceleme sonuçlanıncaya kadar askıya alınabilir. Herhangi bir haksız kazanım veya kullanımın tespiti halinde ise söz konusu Moodiva Krediler için her zaman Moodiva Kredi iptal işlemi yapılabilir.
 9. Moodiva, ilgili Moodiva İşyerleri ile bu yönde bir anlaşması mevcut ise, zaman zaman Moodiva Kredilerin değerini artıran kampanyalar düzenleyebilir ve yararlanma koşullarını belirleyebilir. Bu koşullarda açıkça gösterildiği takdirde 1 Moodiva Kredi 1 TL’den daha değerli olacak şekilde kullanılabilir.
 10. Tanımlanan Moodiva Kredilerin geçerlilik süresi, Moodiva tarafından bizzat veya ilgili Moodiva İşyeri ile mevcut anlaşmasına göre daha az veya daha fazla bir süre olarak öngörülmediği takdirde, her bir Moodiva Kredi'nın kazanıldığı tarihin üzerinden 1 (bir) senenin geçtiği takvim ayının son günüdür. Bu sürenin sonunda Moodiva Krediler geçerliliklerini yitirirler ve kullanılamazlar.
 11. İlgili geçerlilik süresinin bitiminden önce Moodiva üyeliği sona eren Kullanıcılar'ın, söz konusu tarih itibari ile sahip oldukları Moodiva Kredi bilgileri sistemde saklanır. Ancak Moodiva'dan bilgilerinin işlenmemesini veya silinmesini isteyen (yahut aynı sonucu oluşturacak biçimde Moodiva uygulamasını cihazlarından kaldırmış veya fonksiyonlarını engellemiş olan) Kullanıcılar bu imkandan istifade edemeyecekleri gibi tekrar usulünce ve tüm şartları ile Moodiva Kullanıcısı olmadıkları ve önceki üyelikleri Moodiva tarafından öngörülen usuller ile teyit edilmediği sürece, söz konusu Moodiva Kredileri herhangi bir şekilde kullanamazlar. Bu gibi hallerde Moodiva Kredileri geçerliliğini tamamen de yitirebilir.
 12. Kullanıcı hesabında aktif olan ancak kullanılmamış Moodiva Kredilerin mukabilinde Kullanıcı'ya kısmen veya tamamen bir para veya muadili maddi değerlerin ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Kullanıcı, hiçbir suret ve sebeple, söz konusu Moodiva Kredilere karşılık Moodiva’dan veya Üye İşveren’den bu ve benzeri mahiyette nakdi ve ayni taleplerde bulunamayacaktır.
 13. Moodiva Kredi karşılığı alınan bir ürünün Kullanıcı tarafından usulüne uygun biçimde Moodiva İşyeri’ne iadesinin kabulü halinde, Kullanıcı’nın hesabında yeterli Moodiva Kredisi varsa bu miktar Kullanıcı’dan geri alınır. Eğer Kullanıcı’nın hesabında yeterli Moodiva Kredi mevcut değilse ilgili kısım mahsup edildikten sonra tüketici işleminin gerekleri dahilinde kalan miktar Kullanıcı’ya ödenir. Para iadesi söz konusu olmaksızın bir iade fişi veya muadili karşılığında iade edilen ürünlerde de bu ürün karşılığı kazanılan Moodiva Kredi geri alınır, yeterli Moodiva Kredi mevcut değilse mahsup edien Moodiva Kredi tutarından kalan miktar tanzim olunur.
 1. Sorumsuzluk
 2. Moodiva uygulamanın ve bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile kullanıcı hesaplarının, bu hesaplardaki herhangi bir unsurun, hazırlanan herhangi bir çalışma ve/veya verinin geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılamaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan sorumlu tutulamaz.
 3. Yürürlükteki kanunlar uyarınca müsaade edildiği sürece, Moodiva, web sitesi ya da uygulamasının kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, web sitesi ya da kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
 4. Kullanıcı’nın Moodiva üzerinde gerçekleştireceği hakaret, dolandırıcılık gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere suç teşkil eden eylemlere dair önlem almak, yalnızca Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Moodiva bu yönde herhangi bir cezai sonuçtan sorumlu olmayacaktır.
 5. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Moodiva ve/veya başka bir üçüncü kişinin fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site/Uygulama/diğer Moodiva platformları dahilinde bulunan resimleri, metinleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Moodiva, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Moodiva’nın kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.
 7. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Moodiva’nın sorumluluğu dışında olup sözkonusu değişiklikler derhal Sözleşme’ye yansıtılacaktır.
 8. Üyelik
 9. Üye İşveren’in Moodiva’ya kurumsal kaydının tamamlanması ile Üye İşveren’in Kullanıcılar’ı tanımlayarak davet etmesini takiben Moodiva uygulamasından Kullanıcı profilinin tamamlanmasıyla Kullanıcılar’ın üyeliğe kaydı gerçekleşecektir.
 10. Kullanıcı, Moodiva tarafından sağlanan hizmetlere kişisel bilgisayar veya mobil cihazları kullanarak erişebilir. Bu hizmetlere erişim için uygun cihazları temin etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 11. Web sitesi veya uygulamaya üyelik, e-posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel belirteçler ve şifre kullanılarak gerçekleştirilir. Bu şifrenin gizliliğinin sağlanması, güvenliğinin muhafazası ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından Kullanıcı sorumlu olacaktır. Üyelik üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifrenin yetkisiz kullanımı veya üyelik güvenliğinin başka bir şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Moodiva’ya bildirecektir.
 12. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
 13. Moodiva tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcı’ya tanınan haklar hizmetlerin ticari olmayan sadece şahsi kullanımı içindir. Kullanıcı, bu hizmetlerin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
 14. Kullanıcı, kullanacağı hizmetler ile ilgili kullanım haklarının kapsamına, Moodiva’nın web sitesi’nden veya Moodiva’nın uygun göreceği diğer web sitelerinden ulaşabilecektir. Moodiva, Kullanıcı’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.
 15. Kullanıcı, Moodiva’nın izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması veya bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla, Moodiva’nın yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 16. Kullanıcı, yetkisiz ödeme yapılması, web sitesinin ya da uygulamanın yetkisiz çerçevelenmesi veya web sitesine ya da uygulamaya yetkisiz bağlantı yapılması veya web sitesinde ya da uygulamada bulunan robot, örümcek veya otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tür durumlarda, her türlü tedbir alınabileceği gibi, gerekli yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.
 17. Kullanıcı, Moodiva’nın veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, sağlanan hizmetleri bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Moodiva hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.
 18. Kullanıcı, Uygulama’yı hukuka ve kullanım amacına uygun biçimde kullanmayı, Moodiva’nın sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Moodiva, Kullanıcı’nın işbu yükümlülüklerine aykırı davranışlarının tespiti halinde üyeliğini askıya alma ya da Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını haizdir. Moodiva, hiçbir surette Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği işlem, eylem ve faaliyetleri nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.
 19. Moodiva’nın Hak ve Yükümlülükleri
 20. Moodiva her zaman ilave hizmetler açabilir, belirli hizmetleri sonlandırabilir ve bazı veya bütün hizmetlerini ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda Kullanıcı’nın Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
 21. Moodiva, üçüncü kişilerin, firmaların ve organizasyon şirketlerinin sağladığı içeriklerden sorumlu değildir.
 22. Moodiva, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
 23. Moodiva, sağladığı hizmetlerin sunumu ile bağlantılı olarak, belirlediği uygulamalar ve hizmet gereksinimleri çerçevesinde uygun göreceği her türlü teknolojiyi kullanmakta ve güncel olarak kullanmakta olduğu teknolojiyi herhangi bir zamanda değiştirmekte serbesttir. Moodiva, işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü kişiler veya firmalarla sözleşme yapma ve Moodiva’nın bakım ve işletimini kısmen veya tamamen başkalarına yaptırma yetkisine sahiptir.
 24. Moodiva, sunulan hizmetleri ve içeriklerini her zaman değiştirebilme yetkisine sahiptir. Moodiva ayrıca Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir.
 25. Telif Hakları
 26. Moodiva sisteminin kullanılması ile oluşacak her türlü data ve verilerin bütün fikri haklarına sahiptir.
 27. Kullanıcı, Moodiva tarafından sağlanan hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Moodiva’ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve sair şekillerde Moodiva’nın telif haklarını ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 28. Kullanıcı, Moodiva hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Moodiva ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile Kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Moodiva’nın bu dosyalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Moodiva’nın bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları yöneticiler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 29. Temlik veya Nakil
 30. Moodiva, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya site içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak ve yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.
 31. Mücbir Sebepler
 32. Moodiva, doğal afetler, terör olayları, darbe girişimleri, savaş, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji, işgücü veya imkân yetersizliği gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Moodiva’nın kontrolü dışında vuku bulan olaylardan kaynaklanan sebeplerle sözleşmedeki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden veya geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır. 
 33.  Sözleşmenin Bütünlüğü
 34. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 35. İşbu Sözleşme, tüm ekleriyle bir bütünlük teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme’nin ekleri özel hüküm teşkil etmekte olup olası bir çelişki halinde özel hükümler öncelikle geçerli olarak uygulanacaktır.
 36.  Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü
 37. Moodiva sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri gibi Moodiva Gizlilik Politikası kapsamında değerlendirilebilecek tüm bilgiler, Moodiva Gilzilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yle bağlantılı ihtilaflarda, Moodiva’nın kendi veritabanlarında veya sunucularında tuttuğu elektronik, sistem, ticari, defter, bilgisayar ve diğer kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Moodiva’yı yemin teklifinden ari kıldığını ve bunun bir delil sözleşmesi niteliği taşıdığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 38.  Uygulanacak Hukuk ve Yetki
 39. İşbu sözleşme kapsamında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde kanunlar ihtilafı hükümlerine başvurulmaksızın Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.
 40.  Fesih
 41. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Moodiva, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine, Uygulama’nın kullanımına ve Moodiva ile anlaşmalı kurum ve vasıtaların kurallarına aykırı hareket etmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutmaktadır.         

 

Moodiva tarafından sağlanan hizmetleri kullanmak amacıyla işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayarak, Sözleşme’yi okuduğunuzu, içeriği anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş bulunuyorsunuz.